Samen ondernemen in het dorp Zeeland; dienstverleningbouwtechniekdetailhandelhorecagezondheidoverig
Donderdag 9 mei vond in Het Witte Huis de jaarvergadering / ledenavond van de ZOV plaats. Naast algemene zaken zoals begrotings- en budgetzaken alsook regionale samenwerking en komende activiteiten waren er 2 interessante presentaties.

Op zaterdag 18 mei opent Beco Ledtechniek haar nieuwe bedrijfsruimte in 't Handelshuys in Uden. Onlangs is Beco verhuisd van de Kerkstraat in Zeeland naar 't Handelshuys. Beco nodigt alle ZOV-leden van harte uit om een kijkje te komen nemen op deze nieuwe en inspirerende locatie.

Donderdag 9 mei is onze jaarvergadering / ledenavond. Naast boekhoudkundig overzicht zal er ook belangrijke informatie betreffende centrumplanontwikkeling, regionale samenwerking, Maashorstgemeente & komende activiteiten worden gedeeld. Uw aanwezigheid wordt daarom zeer op prijs gesteld. Aanmelden na de klik.

Op donderdagavond 9 mei is de ledenavond en tevens jaarvergadering van Zeelandse Ondernemersvereniging. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Uitnodiging en nadere informatie volgt.

Het college van B & W Landerd heeft ingstemd met de komst van een tijdelijke Aldi in Reek. De Zeelandse Ondernemersvereniging was verrast over dit besluit en is hierover met de gemeente in gesprek.

Samen met OUV De Kring Uden bezoeken we het Museum voor de religieuze kunst in Uden. Het museum biedt een prachtige locatie bieden voor bijvoorbeeld seminars, ontvangsten en personeelsfeesten. Aanmelden na de klik.