Aanmelden Hoge Nood app

26 september 2019

In Nederland zijn 3,5 miljoen mensen met buik- en plasproblemen. Daarvan heeft 82% snel toegang tot een toilet nodig vanwege een medische aandoening. Daarnaast zijn er ook veel mensen die onderweg, tijdens het winkelen, recreëren enz. niet direct de mogelijkheid hebben om van het toilet gebruik te maken.

In Nederland delen we één openbaar (toegankelijk) toilet met meer dan 2500 mensen. Er is dus een schrijnend tekort aan openbare toiletten!
Het tekort aan openbare toiletten weerhoudt een groep mensen ervan om de deur uit te gaan. Daarnaast maken meer openbare toiletten de omgeving aantrekkelijker en gastvrijer voor mensen om er te verblijven. Tenslotte voorkomen meer openbare toiletten dat mensen gezondheidsproblemen ontwikkelen/verergeren en de kans op ongelukjes.

Om er voor te zorgen dat iedereen, indien nodig, gebruik kan maken van een toilet in de buurt waar hij/zij zich bevindt, is de HogeNood App ontwikkeld. Deze app geeft op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier aan op welke afstand en waar  (bedrijf, instelling)  een openbaar toilet te vinden is

De Kerngroep Mensen met een Lichamelijke Beperking (KMLB) en de gemeente Landerd roepen de bedrijven/instellingen binnen de gemeente Landerd op om hun toilet aan te melden bij de HogeNood App als openbaar toilet. In de aanmelding kunnen de openingstijden van het openbaar toilet worden vermeld en ook of het toilet toegankelijk is voor mannen, vrouwen en mindervaliden.

Aanmelden is gratis en eenvoudig en kan via www.hogenood.nu/aanmelden.