Aanmelden ZOV jaarvergadering / ledenavond, 9 mei in Het Witte Huis

26 april 2019

Beste Leden,

Donderdag 9 mei is de jaarvergadering / ledenavond van de Zeelandse Ondernemersvereniging. Naast het boekhoudkundig overzicht zal er ook belangrijke informatie betreffende centrumplanontwikkeling, regionale samenwerking, Maashorstgemeente & komende activiteiten worden gedeeld. Uw aanwezigheid wordt daarom zeer op prijs gesteld.

Zoals u van ons gewend bent bestaat het tweede deel van de avond uit een informatief deel met aansluitend een informele borrel als afsluiting.

We zijn te gast bij Het Witte Huis in Zeeland waar we gedurende de avond tevens kunnen genieten van diverse hapjes.

Programma
18:00 uur Inloop
18:30 uur Jaarvergadering

  • Resultaat 2018 / begroting 2019
  • Bestuursmutatie
  • Ontwikkeling Centrumplan Zeeland
  • Regio Ontwikkelingen ZOV 2.0
  • Komende activiteiten
19:15 uur Pauze
19:30 uur Presentaties

  • Bedrijfspresentatie Het Witte Huis
  • Presentatie Ton Delisse Van der Linden

Als ex-(drank)verslaafde helpt Ton, op basis van eigen ervaringen, inzicht te krijgen in het herkennen van verslavingssignalen en hoe hiermee om te gaan. Middels een zelf ontwikkeld 12 beweegstappenplan worden verslaafden in de bijstand bijgestaan om weer “clean” deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Een zeer boeiende & interessante presentatie!

Aansluitend Afsluiting en borrel