Bestuurswissel ZOV

5 februari 2021

In bestuursvergadering ZOV dd. 28 januari jl. heeft John Eijsermans aangegeven, zoals eerder gemeld, de functie van voorzitter ZOV niet langer te ambiëren en een stapje terug te willen doen.
In onderling overleg is voorgesteld om met ingang van 2021 een nieuw bestuur samen te stellen. In deze opzet zullen activiteiten van ZOV 2.0 binnen het huidige bestuur worden ondergebracht en blijft John lid van het bestuur.

In de eerstvolgende ALV (algemene leden vergadering) legt huidig bestuur volgende nieuwe samenstelling voor en vraagt deze te accorderen;

  • Willem Peters; Voorzitter – algemene zaken
  • Alfred van Meegen; Vice Voorzitter – PR & Communicatie / Voorzitter Activiteitencommissie
  • Dave van Grunsven; Secretaris – beheer website, email & facebook
  • Jort van Erp; Voorzitter Winkelierscommissie
  • John Eijsermans; Lid Winkelierscommissie.
Financiële administratie zal worden ondergebracht bij Peters & Van Gemert, waarbij vice-voorzitter toezicht houdt. Jaarrekening wordt ter goedkeuring aan kascommissie voorgelegd en toegelicht op algemene jaarvergadering.