Eerste RES-stakeholderbijeenkomst Noordoost Brabant op 25 september

16 september 2019

Op 25 september om 12:00 uur organiseert de regio Noordoost Brabant de eerste van drie stakeholderbijeenkomsten over de Regionale Energiestrategie (RES). Met als doel het bepalen wat de regio belangrijke thema’s en uitgangspunten vindt in het proces dat leidt naar een RES.
De gemeente Landerd nodigt u, als ondernemer, uit voor deze bijeenkomsten.

In Nederland maken 30 regio’s een strategie om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. De eerste grote stap is een CO2-reductie van 49 procent in 2030 en de tweede stap 95 procent in 2050. In Noordoost Brabant maken we deze strategie samen met een zo divers mogelijke groep stakeholders. Met elkaar komen we tot weloverwogen keuzes en werken we stap voor stap aan een duurzame regio, waarin het voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is.

Heb je interesse in de bijeenkomst van 25 september, meld je dan via deze link. Op deze pagina kan je meer informatie vinden over het programma van de 25ste

In de RES brengen we in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen, duurzaam kunnen opwekken en welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen. Want, het klimaat verandert. Fossiele brandstoffen raken op. De gevolgen hiervan op ons en onze leefomgeving beginnen steeds meer zichtbaar te worden. Daar willen we wat aan doen. Doe jij mee? Hou www.energiewerkplaatsbrabant.nlin de gaten om op de hoogte te blijven van het verloop en de opbrengsten van de bijeenkomsten. De volgende bijeenkomsten zijn op 23 oktober en 20 november. Als je je aanmeldt voor de bijeenkomst van 25 september ontvang je t.z.t. ook een uitnodiging voor de vervolgbijeenkomsten.

Wil je meer weten over de RES of over het Klimaatakkoord in het algemeen? Klik op de onderstaande links:

(illustratie by www.Vecteezy.com)