Enquete: Hoe gaat met onze ondernemers?

5 maart 2021

 Zeker tijdens deze coronacrisis is het belangrijk om te inventariseren hoe het met onze ondernemers gaat. Goed inzicht in de huidige en toekomstige situatie is cruciaal, zeker nu er extra middelen van de Rijksoverheid naar de arbeidsmarktregio komen.

Deze enquête is een gezamenlijk initiatief van ondernemersverenigingen en vertegenwoordigingen in Noordoost-Brabant. We willen voorkomen dat allerlei losse initiatieven ontstaan en pleiten voor een krachtig gezamenlijk optreden. Een hoge respons op deze enquête is daarvoor essentieel. Alle input die we krijgen is waardevol.
We vragen je daarom nadrukkelijk om hem hier in te vullen: https://nl.research.net/r/OndernemersENQ

De enquête omvat 25 vragen en vraagt ongeveer 10 minuten van jouw tijd!

Gegevens zijn anoniem, tenzij je ervoor kiest om contactgegevens in te vullen.
Alvast bedankt voor de medewerking.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via best@vnoncwbrabantzeeland.nl.