Nieuw logo voor gemeente Maashorst: streek om te zijn

28 oktober 2021

Op 19 oktober is het logo van de nieuwe gemeente Maashorst gepresenteerd. Het is ontwikkeld door een samenwerking tussen 6 creatieve professionals met roots in Landerd en Uden. Eén van hen is ZOV-lid Peter van Gerwen.

De anderen zijn Pascal Hollart, Vincent van Gaal, Pablo Slenders, Frank Wassenberg en Derk Peters. De presentatie bestond uit een promotiefilm, gepresenteerd in bioscoop Take Ten.

“In de paarse krabbel is losjes de letter m van Maashorst te herkennen,  sommigen zien in het tweede deel ook nog een h. Wie op het begin en einde van de krul plus elke ‘bocht’ een punt zet, heeft daarmee de zes kernen van de gemeente Maashorst te pakken.
Verder zit er een verwijzing in naar de Peelrandbreuk (de hoge horst en de lage slenk) en een hartslag die staat voor het bruisend centrum van Uden. Tot slot zou je het kunnen zien als een paraaf onder iets waar men trots op is.”

Meer achtergrond en uitleg van het logo en de promotiefilm zijn te vinden op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl