John Eijsermans erelid Zeelandse Ondernemersvereniging

21 juli 2021

In gezellige Italiaanse sferen heeft de Zeelandse Ondernemersvereniging (ZOV) haar eerste fysieke bijeenkomst van 2021 kunnen houden. Een belangrijke moment van de avond was het afscheid van terugtredend voorzitter John Eijsermans.

Vanaf 2002 heeft John de functie van voorzitter van de ZOV vervuld. Als stille verbinder binnen het dorp heeft John zich actief ingezet voor oa. ontwikkeling Industrieterrein Voederheil 1 & 2, ontsluiting Tweehekkenweg, ontwikkeling Centrumplan Zeeland, inrichting centrum Zeeland en de belangen van Zeelandse ondernemers besproken met het bestuur van gemeente Landerd.

Ook was John als voorzitter van de ZOV, maar ook als ondernemer, betrokken bij een veelvoud aan sponsoractiviteiten. Van sportvereniging tot Sinterklaasintocht en van Halfvastenfeest tot Wintermert was én is John direct en indirect betrokken.

Voor zijn inzet en betrokkenheid bij de Zeelandse gemeenschap is John Eijsermans door het huidige bestuur benoemd als erelid van de Zeelandse Ondernemersvereniging.

Ook burgemeester Marnix Bakermans was aanwezig en sprak mooie woorden over de wijze waarop John Eijsermans zijn rol als voorzitter heeft ingevuld en overhandigde namens bestuur Landerd en mooi Maashorst- geschenk.

Na een voorstelrondje van het huidige bestuur werden aansluitend de contacten onderling weer ouderwets aangehaald en vooruitgekeken naar een hopelijk mooie tweede helft van 2021.

Bestuur ZOV kijkt terug op een zeer geslaagde avond en bedankt Van Gerwen Reclame, KIJK Zeeland, Landerd Fotografie en De Pastorie Zeeland voor hun bijdrage.