Marktplaats, werkspot en nieuwsrubriek voor bedrijven om elkaar te helpen

5 februari 2021

Er bestaat behoefte bij diverse ondernemers om te kijken waar en op welke wijze men elkaar zou kunnen helpen, zeker in deze coronatijd.

Samen met Udense ondernemersvereniging UOV de Kring is gewerkt aan het platform Ondernemend Uden (naam zal per 01/01/’22 gewijzigd worden in Ondernemend Maashorst.)

Website ondernemenduden.nl willen we meer gaan gebruiken als een soort marktplaats, werkspot cq. nieuwsrubriek voor bedrijven. Onder de rubriek “vraag & aanbod” kan worden aangegeven of men iets zoekt of iets aan te bieden heeft.

Deze oproep zal dan naar alle aangesloten ondernemers gaan die aangeven deze te willen ontvangen. Volgens planning zal vanaf volgende week deze rubriek beschikbaar zijn en om de 2 weken van een update worden voorzien.