Samen ondernemen in het dorp Zeeland; dienstverleningbouwtechniekdetailhandelhorecagezondheidoverig
Verslag Maashorstwandeling met lunch
4 juli 2019

Leden van ondernemersvereniging UOV De Kring en Zeelandse Ondernemers Vereniging hebben 27 juni jl. onder de stralende zon een wandeling door de Maashorst gemaakt die werd afgesloten met een Brabantse lunch.

Onder begeleiding van IVN-gidsen is de Berg & Breuk route gelopen. De naam Maashorst is ontstaan door een breuk in de aardkorst waardoor de bodem steeds hoger kwam te liggen en rivier de Maas naar het oosten werd gedrukt. Het hoger gelegen gebied noemt men Horst en het lager gelegen gebied wordt een slenk genoemd.

Aan de westkant van het oergebied Iigt een van de grootste breuken: de Peelrandbreuk. Langs de Peelrandbreuk zijn veel wijstgronden te vinden. Dit zijn hooggelegen, drassige gebieden waar het ijzerrijke grondwater als kwel omhoog komt. Een zeldzaam fenomeen. Deze breukwerking in het landschap is nergens in Europa zo goed zichtbaar als in de Maashorst.

Na afloop van deze interessante wandeling in "onze achtertuin" was een lunch georganiseerd. Een pichnickkar volgeladen met Iekkernijen uit de Maashorst; heerlijke belegde broodjes, heerlijk gekoelde sappen, taarten, salades en vers fruit.

UOV De Kring bedankt voor de organisatie, gidsen van IVN voor de interessante presentaties en BicNic voor de heerlijke lunch.

Tot ZOV- er