Reflectie economische analyse: bouwstenen ophalen en stellingen bespreken

14 juli 2021

De gezamenlijke ondernemersverenigingen van de toekomstige Gemeente Maashorst hebben op maandag 12 juli jl. voor de fracties van de gemeentenraden Landerd en Uden een reflectie op economische analyse georganiseerd. Doel was om samen met raadsleden bouwstenen op te halen voor de nog te schrijven economische visie vanuit visiegroep Economie.

Op basis van de SWOT- analyse en speerpunten uit de economische analyse werden een aantal stellingen besproken. Dat het toekomstige Hoger Beroepsonderwijs zelf naar de jongeren in Gemeente Maashorst gaat komen was de geruststellende opmerking bij de stelling: “Zonder onderwijs geen toekomst”; ook dat het faciliteren van leeromgevingen aan moet sluiten bij de behoefte. Benito van Dijk gaf aan dat er best wel studenten terugkomen en hier willen wonen, wij moeten dan wel voor woningen zorgen.

Wilma Hendriks van Ondernemend Reek gaf aan dat jongeren graag betrokken willen worden bij innovatie. Op de stelling “Gemeente Maashorst dient regie te pakken in de regio”. was het Benito die de 30 deelnemers van de avond uitdaagde om meer ambitieus te zijn, pak nu je kans!

“Maashorst koploper in duurzaamheid”
Frank de Winter, voorzitter van UOV de Kring gaf als gespreksleider aan dat we moeten durven te kiezen.  SBBU voorzitter Evert Oostendorp brak een lans om ondernemers die hier zijn gevestigd de gelegenheid te geven om hier te kunnen blijven groeien: “zorg voor een actief grondbeleid”. Mogelijke oplossing op korte termijn voor het tekort aan bedrijventerreinen is de verruiming van regelgeving omtrent de VAB’s (vrijkomende agrarische bebouwing).

Alfred van Meegen van de Zeelandse Ondernemersvereniging sloot af met Happy Valley, in de Gemeente Maashorst is het goed wonen, goed werken en goed leven! Jeroen van den Heuvel van Maashorst Vooruit, gaf het compliment dat Happy Valley prikkelt en positief is en vroeg of er ook een Nederlandse vertaling mogelijk is.

Lees de volledige Economische Analyse Gemeente Maashorst >