Save the date: live-bijeenkomst dinsdag 3 november

14 september 2020

Als bestuur hechten wij er waarden aan om elkaar zoveel mogelijk te verbinden en te informeren, ook in coronatijd! Afgelopen periode hebben we middels digitale nieuwsbrieven u geinformeerd en geprobeerd te verbinden door digitale bijeenkomsten te organiseren. Dit zullen we ook in de toekomst blijven doen.

Nu de coronaregels iets soepeler zijn geworden willen we als bestuur proberen ook weer een live-bijeenkomst te organiseren. Rekening houdend met alle geldende regels gaan we vervolg geven aan onze laatste, zeer geslaagde, jubileum bijeenkomst van 2 maart jl.

Het programma is nog niet compleet ingevuld en ook de locatie is nog niet bekend maar de datum is wel geprikt; dinsdag 3 november 2020.
We gaan onze best doen ook hier een leuke en inspirerende ledenbijeenkomst van te maken waarin we ook enkele belangrijke bestuurlijke punten zullen bespreken als financiele jaarstukken en de voorgenomen bestuurswissel.

Aanvullende informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Tot ZOV’ er