Uitnodiging bijeenkomst omgevingsvisie buitengebied

24 juni 2019

Van gemeente Landerd ontvingen wij onderstaande uitnodiging voor de Zeelandse Ondernemersvereniging:

Geachte heer / mevrouw,

Landerd wil nieuw beleid maken voor het buitengebied van Reek, Schaijk en Zeeland. Daarom nodigen wij u uit om met ons na te denken hoe we het buitengebied in de toekomst inrichten. Woensdagavond 3 juli organiseert de gemeente Landerd hiervoor een bijeenkomst voor inwoners en belanghebbenden. De avond start om 19.00 uur en is in de Buitenhorst, Franse Baan 4 in Schaijk.

Het doel van deze bijeenkomst is om er achter te komen wat de samenleving belangrijk vindt voor de toekomst van het buitengebied van Schaijk, Reek en Zeeland.

Waarom nieuw beleid voor het buitengebied? 
Het huidige bestemmingsplan houdt onvoldoende rekening met ontwikkelingen die nu spelen in het buitengebied. Denk bijvoorbeeld aan veehouderij en gezondheid of de duurzame energieopgave die op ons af komt. Daarom stellen we nieuw beleid op in de vorm van een omgevingsvisie voor het buitengebied.

Later werken we deze omgevingsvisie nog verder uit in een omgevingsplan.

We willen het nieuwe beleid samen met inwoners en belanghebbenden opstellen. Alleen zo krijgen we gedragen beleid, dat antwoord geeft op de opgaven van nu en de toekomst. Daarom is uw inbreng op 3 juli belangrijk!

Waarom een omgevingsvisie en een omgevingsplan? 
In 2021 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. Wetten, regels en afspraken die in het verleden zijn ontstaan, worden samengevoegd in één nieuwe wet. Beleid en regels over bouwen en gebruik van grond leggen we nu nog vast in structuurvisies en bestemmingsplannen. Met de nieuwe omgevingswet gebruiken we hiervoor andere instrumenten, zoals een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet wil Landerd daarom voor het buitengebied een omgevingsvisie en omgevingsplan opstellen.

Programma van de avond
19.00 uur Inloop met koffie

19.30 uur Welkom door wethouder Ben Brands
19.40 uur Informatie over de avond en het proces
20.00 uur Aan de slag in groepsverband. Centraal staat de vraag: ‘Wat vindt u belangrijk in het buitengebied?’.
20.45 uur Pauze
21.00 uur Plenaire terugkoppeling
21.40 uur Conclusies en afsluiting

Graag ontvangen we een aanmelding als u wilt komen
We vinden het fijn als u zich van tevoren even aanmeldt, zodat we weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Meld u aan via mirjam.kuper@landerd.nl voor maandag 1 juli.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Dolf Derks op 0486-458 111 of via dolf.derks@landerd.nl.

Download de uitnodiging van gemeente Landerd >