Uitnodiging bijeenkomst Ontwikkeling industrieterrein Voederheil op maandag 30 oktober

24 oktober 2023

Gemeente Maashorst nodigt u uit voor de laatste fase van de omgevingsdialoog met betrekking tot een nieuw bestemmingsplan voor:
– Voederheil West met een nieuwe ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein;
– een gedeelte van Voederheil II, fase 2.

Gemeente Maashorst wil u graag informeren over wat er sinds de vorige bijeenkomst op 10 juli 2023 is gedaan. Eerder gemaakte opmerkingen zijn indien mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens de bijeenkomst hoort u terug hoe we met uw inbreng om zijn gegaan. We geven een toelichting op het ontwerpbestemmingsplan dat we later dit jaar ter inzage willen leggen. De bijeenkomst is informerend van aard. Eventuele aanvullende opmerkingen kunnen wij uiteraard nog meenemen.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 30 oktober;
Zalencentrum Het Witte Huis,
Reekseweg 7, Zeeland.

Programma
19.00 uur Ontvangst met koffie/thee
19.30 uur Aanvang, met een toelichting voor iedereen tegelijk.
21.30 uur Einde bijeenkomst

De bijeenkomst is openbaar, u hoeft zich hiervoor niet aan te melden.