Uitnodiging voor deelname banenmarkt Jong Landerd Werkt

11 maart 2019

Jong Landerd Werkt is een initiatief wat wij in 2018 voor het eerst hebben opgezet. Het doel is om een brug te slaan tussen jongeren en werkgevers. Het is belangrijk werkgevers de kans te geven zichzelf te presenteren, vacatures te delen en jongeren uit onze eigen gemeente te ontmoeten en leren kennen. Onze jongeren willen we graag ondersteunen door ze in contact te brengen met werkgevers, zodat ze een beeld krijgen van de arbeidsmogelijkheden uit de eigen regio. Door het organiseren van een banenmarkt willen we beide partijen samenbrengen en enthousiast krijgen voor een verdere samenwerking nu en in de toekomst!

Jong Landerd Werkt is een banenmarkt voor alle jongeren van 15 tot en met 27 jaar binnen de Gemeente Landerd. Maar dan ook álle jongeren of ze nu op school zitten of niet, beschikken over een diploma of niet, op zoek zijn naar een vaste werkplek binnen de eigen gemeente en/ of zich onzeker voelen, omdat ze beperkingen ervaren in werk.  Met het organiseren van deze banenmarkt willen we de drempel verlagen en de stap naar een werkgever meer toegankelijk maken.

De banenmarkt “Jong Landerd Werkt” vindt plaats op zaterdag 6 april a.s. van 15.00 uur tot 17.00 uur in Het wapen van Reek in Reek.

We hopen u allen enthousiast te krijgen en zien u graag verschijnen op de banenmarkt. Dus grijp u kans en presenteer u zelf, deel de vacatures en bespreek met jongeren de mogelijkheden voor stage en (vakantie) werk.
MELD U AAN via landerdwerkt@gmail.com

Het Wapen van Reek is inmiddels gereserveerd. Voor elke werkgever is er een statafel ter beschikking. (voor jongeren toegankelijker en bovendien ruimte besparend). We kunnen ons voorstellen dat u uw eigen promotiemateriaal meeneemt. Maak het aantrekkelijk en aanspreekbaar. Voor de presentatie kunnen we ons voorstellen dat u een medewerker meeneemt die dicht bij de doelgroep staat en goed aan kan sluiten bij de taal van de jeugd.

Via verschillende wegen zijn we op dit moment werkgevers uit heel Landerd aan het benaderen en zoeken de aansluiting bij onze doelgroep.

We zijn ook nog op zoek naar helpende handjes. Mocht u jongeren in uw netwerk kennen en gemotiveerd krijgen om te ondersteunen dan horen we dat graag. Uiteraard zijn ook tips welkom!

In tegenstelling tot vorig jaar zullen wij dit jaar een bedrag vragen van €75,-. Voor deze bijdrage krijgt u:

  • Een ruimte ter beschikking binnen de banenmarkt.
  • Een advertentie met kleine tekst in onze eigen bijlage voor het weekblad Arena (De Arena wordt wekelijks over 16.000 huishoudens verspreid in de regio. Neem contact op met een van de organisatoren).
  • Promotie via onze Sociale media.

Wellicht tot 6 april! Wij hopen u daar te mogen begroeten.
Heeft u nog vragen neem gerust contact op.

Vriendelijke groeten, namens Jong Landerd Werkt
Tobias Jubbega (Preventiewerker Jeugd Landerd)
William Zegers (jobcoach en bewindvoerder/ Reek)
Mara Slegers (student en raadslid/ Schaijk)