Update gemeente Landerd over corona-maatregelen, avondklok en steun- en herstelpakket

28 januari 2021

Beste ondernemers,

De coronacrisis houdt ons nog steeds in zijn greep, maar we houden vol!
We staan in nauw contact met de gemeente en in overleg met Hans Vereijken, Wethouder Economische Zaken gemeente Landerd, is een update opgesteld over corona-maatregelen, avondklok en steun- en herstelpakket.

Mochten er voor Zeelandse winkeliers hieromtrent dringende zaken voordoen dan kunt u direct contact opnemen met John Eijsermans, 06-295 066 98

Onderstaand is de brief opgenomen, maar hij is ook te downloaden als pdf bestand.


Beste ondernemers, 

De gemeente Landerd is trots op haar ondernemers. Wij leven dan ook met u mee in deze zware periode. Mogelijk is uw voorheen florerende winkel of horecagelegenheid hard getroffen, ervaart u de economische tegenwind op een andere manier of ziet u als starter uw droom in rook opgaan. In deze brief maken we u graag attent op het nieuwe steun- en herstelpakket van de overheid en gaan we in op hoe u kunt omgaan met de avondklok.


Waar vind ik alle maatregelen? 

Hoe meer mensen zich aan de regels te houden, hoe sneller we Corona eronder krijgen. En hoe eerder winkels en horeca hun deuren weer mogen openen. Kijk op www.rijksoverheid.nl/corona voor alle maatregelen, ook de meest recente. Mocht informatie niet duidelijk zijn of heeft u vragen, dan kunt u altijd hierover contact met ons opnemen. 

 

Avondklok

Wij krijgen als gemeente veel vragen over de kans op rellen in Landerd. Op dit moment zijn er geen signalen die tot ongerustheid leiden. Mochten die signalen over mogelijke rellen ons wel bereiken dan zal er door ons direct contact gelegd worden met de ondernemersverenigingen.

Moet u of uw medewerker voor uw onderneming naar buiten na het ingaan van de avondklok? Dan dient u een ‘werkgeversverklaring’ in te vullen. Daarnaast heeft u of uw werknemer een ‘eigen verklaring avondklok’ nodig. U kunt de formulieren hiervoor downloaden op www.rijksoverheid.nl/avondklok. In de gemeente Landerd kunt u dit formulier ook ophalen op het gemeentehuis, bij de gemeentewerf en bij de Jumbo’s in Zeeland en Schaijk of de Albert Heijn in Schaijk.


Hoe kan ik buitenlandse medewerkers informeren over maatregelen? 

Wij vragen u om uw eventuele buitenlandse medewerkers ook te wijzen op de maatregelen. Hier vindt u de informatie samengevat in een in verschillende talen uit te printen flyer/poster.


Maak gebruik van het steun- en herstelpakket 

Het steun- en herstelpakket van de overheid biedt vele ondernemers een steun in de rug. In december breidde het kabinet het pakket uit. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/steunpakket. U kunt ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl/corona. Dit zijn de belangrijkste aanpassingen van het pakket op een rij: 

  • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL): het kabinet breidt de TVL uit en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. 
  • Voorraadvergoeding: het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. 
  • Startersregeling: het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. 
  • NOW-subsidie: het kabinet verhoogt de NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen naar 85 procent van de loonsom. 
  • Tozo-uitkering: het kabinet verlengt deze uitkering. 
  • Evenementen: er komt een garantiefonds voor evenementen. Zo kunnen organisatoren aan de slag met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, die plaatsvinden vanaf een moment dat dat weer toegestaan is. 
  • Belastingmaatregelen: er zijn veel belastingmaatregelen getroffen om ondernemers te steunen. Zo verlengt het kabinet de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen. 
  • WHOA: er komt een kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Hiermee kunnen ondernemers een doorstart maken zodra de situatie beter is. 
  • Ondersteuning voor de landbouw: het kabinet werkt nog aan een landbouwregeling met een opslag van 21% bovenop de TVL ter compensatie van specifieke doorlopende kosten voor het in leven houden van planten en dieren. En er komt ook nog een aparte regeling voor middelgrote land- en tuinbouwbedrijven die door Europese staatssteunregels nu niet in aanmerking komen voor de TVL. 


Heeft u nog vragen? 

Als u nog een vraag heeft, kunt u contact opnemen met Michiel Ytsma, Adviseur Bedrijven van de afdeling Ruimte, via michiel.ytsma@landerd.nl. U kunt met hem indien nodig ook een bel- of videoafspraak maken. 

We wensen u veel sterkte in de komende periode en hopen op een spoedig einde van deze crisis. 

Met vriendelijke groet, 

Hans Vereijken
Wethouder Economische Zaken gemeente Landerd