Zeelandse Ondernemers Vereniging

In Zeeland zijn veel ondernemers actief en is er veel bedrijvigheid. Regelmatig worden er evenementen en activiteiten georganiseerd, die creatieve en betrokken ondernemers veel kansen bieden om hun ondernemerschap in beeld te brengen.

Zeelandse ondernemers
De Zeelandse Ondernemersvereniging (ZOV) is een club van meer dan 100 enthousiaste ondernemers, die lokaal ondernemerschap hoog in het vaandel hebben staan. Door elkaar te ontmoeten en ideeën te delen, ontstaan kansen voor mooie samenwerkingen in Zeeland en wellicht ook daarbuiten. De ZOV faciliteert dit door jaarlijks een aantal leuke en interessante bijeenkomsten te organiseren, waarbij er volop gepraat en genetwerkt wordt. We werken samen met MKB Schaijk-Reek en UOV De Kring om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor onze leden.

De ZOV heeft als doel om elkaars gemeenschappelijke ondernemersbelangen te behartigen. Dit doen we door:

  • Onze leden uit alle branches met elkaar in contact te brengen op een laagdrempelige manier
  • Het promoten van gezamenlijke events of acties bij het Zeelandse publiek
  • Het onderstrepen van gemeenschappelijke belangen van onze leden bij de gemeente of provinciale overheid

Ben je ondernemer en wil je je netwerk vergroten? Sluit je aan bij de ZOV!

Willem Peters
Voorzitter – algemene zaken
willem@zeelandseondernemersvereniging.nl

Alfred van Meegen
Vice Voorzitter – PR & Communicatie / Voorzitter Activiteitencommissie
alfred@zeelandseondernemersvereniging.nl

Dave van Grunsven
Secretaris – beheer website, email & facebook
info@zeelandseondernemersvereniging.nl

Jort van Erp
Voorzitter Winkelierscommissie
winkeliers@zeelandseondernemersvereniging.nl

John Eijsermans
Lid Winkelierscommissie
john@zeelandseondernemersvereniging.nl

Financiële administratie zal worden ondergebracht bij Peters & Van Gemert, waarbij vice-voorzitter toezicht houdt. Jaarrekening wordt ter goedkeuring aan kascommissie voorgelegd en toegelicht op algemene jaarvergadering.
administratie@zeelandseondernemersvereniging.nl
.