Verslag bezoek Museum Krona Uden

11 juni 2019

Donderdag 6 juni waren leden van UOV De Kring Uden samen met leden ZOV Zeeland uitgenodigd voor een bezoek aan Museum Krona, voorheen Museum Religieuze Kunst, in Uden. Aanleiding is de ingrijpende verbouwing onder leiding van architect Cees Dam en vormgever Willem Noyons die het museum een ware metamorfose hebben laten ondergaan. Zalen en inrichting zijn vernieuwd, de routing is aangepast, een glazen paviljoen grenzend aan de kruidentuin is opgetrokken.

In een pakkende bedrijfspresentatie gaf voorzitter Els Backx aan dat, hoewel kerken verder leeg lopen en het aantal mensen dat verbonden is aan een van de religieuze instituten daalt, het museum juist groei verwacht en helemaal geen krimp. De komende jaren rekenen ze op een verdubbeling van het aantal bezoekers. Hier was dan wel een ingrijpende verbouwing van twee jaar voor nodig.

Conservator Wouter Prins omschreef de unike positie van het Museum. Nog altijd staat de (religieuze) kunst hier centraal, maar we willen uitstralen dat het vernieuwde museum ook aantrekkelijk is voor tuinliefhebbers, wandelaars en fietsers, mensen die op zoek zijn naar rust en spiritualiteit.

Het museum werd in 1973 opgericht in een vleugel van de abdij. De zusters zijn ook vertegenwoordigd in het bestuur van het museum, maar hun bemoeienis strekt zich niet uit tot de tentoonstellingen. De kern van de collectie bestaat uit heiligenbeelden, die een beeldsnijder in de tweede helft van de vijftiende eeuw maakte voor de Birgittinessen. Die woonden toen nog in klooster Mariënwater op het landgoed Koudewater bij Den Bosch. De anonieme beeldsnijder is daarom de geschiedenis ingegaan als Meester van Koudewater. Vanwege geldzorgen verkochten de zusters aan het eind van de negentiende eeuw een groot aantal van deze beelden aan het Rijksmuseum, dat toen net geopend was. Later keerden 35 beelden als langdurige bruiklenen terug naar Uden.

Behalve heiligenbeelden omvat de collectie zilverwerk, iconen en hedendaagse kunst van onder anderen Marc Mulders, Couzijn van Leeuwen, Piet Hein Eek en Guido Geelen. Prins: “De rijkdom ervan laten we zien in de verbouwde benedenzalen. Daar staan ook bakken vol bidprentjes, die bezoekers mogen pakken en lezen.” Nieuw is de ‘schatkamer’: een donkere crypte, waar kunstwerken voor even oplichten en waar inkijkjes geboden worden op de schatten in het depot.

Museum Krona ontvangt u graag in het vernieuwde museum voor een bezoek aan de exposities en voor een nadere toelichting op de grote stappen die zijn gemaakt en gemaakt zullen gaan worden.

Kijk voor meer informatie op: www.museumvoorreligieuzekunst.nl

ZOV bedankt Els Backs en Wouter Prins voor de presentaties, rondleiding en gastvrijheid.

Tot ZOV- er