Visiegroep Economie: eerste inventarisatie ‘Ontwikkeling bedrijventerreinen’

14 september 2020

De gemeenteraden van Uden en Landerd hebben diverse visiegroepen, waaronder visiegroep Economie, samengesteld voor de nieuw te vormen gemeente Maashorst. Visiegroep Economie bestaat uit de gezamenlijk ondernemersverenigingen uit Schaijk, Reek, Zeeland, Odiliapeel, Volkel en Uden.

Doel van visiegroep Economie is, op basis van herindelingsontwerp Uden/Landerd, te komen tot een verdiepingsslag en voorstellen/adviezen te doen aan college en raden over de wijze van participatie in de nieuw te vormen gemeente Maashorst. Een visie document voor toekomstig beleid in de nieuw te vormen gemeente Maashorst.

De visiegroep zal over diverse onderwerpen structureel overleg met gemeente Uden en Landerd hebben, waarbij regelmatig ruggespraak zal worden gezocht met leden van de ondernemersverenigingen.

In eerste aanleg is “Ontwikkeling bedrijventerreinen” besproken. Bekijk de eerste inventarisatie (pdf). Mochter er op- en/of aanmerkingen zijn dan vragen we deze voor 25 september aan te leveren zodat deze kunnen worden meegenomen bij volgend overleg.

Input kan gestuurd worden naar alfred@zeelandseondernemersvereniging.nl