ZOV in Visiegroep Economie gemeente Maashorst i.o.

7 juli 2020

De gemeenteraden van Uden en Landerd hebben afgelopen week visiegroepen Wonen, Zorg, Buitengebied, Participatie en Economie samengesteld voor de nieuw te vormen gemeente Maashorst.

Doel van deze visiegroep is, op basis van herindelingsontwerp Uden/Landerd, te komen tot een verdiepingsslag en voorstellen/adviezen te doen aan college en raden over de wijze van participatie in de nieuw te vormen gemeente Maashorst.

ZOV zal aansluiten bij visiegroep Economie, gezamenlijk met ondernemersverenigingen uit Schaijk, Reek, Odiliapeel, Volkel en Uden. De visiegroep zal structureel overleg met gemeente Uden en Landerd hebben waarbij regelmatig ruggespraak zal worden gezocht met leden van de ondernemersverenigingen.

In het radioprogramma Zicht op Landerd op LFM van maandag 13 juli as. zullen wethouder Hans Vereijken en Alfred van Meegen vanuit ZOV hier een nadere toelichting op geven.